Шапка сайта
Панель навигации - Главная

 

«Ludzie, którzy przeżyli kilka wojen i brali udział w wielu krwawych bitwach, mówili mi, że żadne koszmary pola bitwy nie dadzą się porównać z przerażającą wizją nieskończonego exodus ludności cywilnej...»

Generał kawalerii W. I. Gurko – opis uchodźców, poruszających się na Wschód podczas wycofywania się Armii Rosyjskiej

 

Minęło 100 lat od wybuchu Pierwszej Wojny Światowej, szczególnie tragicznej na terenie Imperium Rosyjskiego. Na terenie ówczesnej Rosji nazywano ją Wielką, Świętą, Drugą Wojną Ojczyźnianą. To właśnie Rosja odegrała kluczową rolę w zwycięstwie Ententy. W ciągu kilku lat na najdłuższej linii frontu; Rosja unieruchomiła większość wrogich sił i zadała im szereg bolesnych ciosów.

Wojna ta przyniosła niezliczone nieszczęścia – miliony zabitych i rannych, miliony jeńców, masową dezercję. W końcu «upadł ustrój państwowy Rosji – i wszystkie zalety rozwoju i stabilności wojskowej oraz nadzieja na dostatnie życie». (A. I. Sołżenicyn)

Ale jest jeszcze jedna tragiczna strona tej wojny – chyba najmniej znana – ruch uchodźców na niespotykaną wcześniej skalę.

Chcemy pokazać tragiczne losy obywateli Imperium Rosyjskiego, w większości zmuszonych do przeniesienia się z zachodnich prowincji – terytorium obecnych krajów Bałtyckich, Polski, Białorusi, Ukrainy – i do osiedlenia się na terenie Niżnego Nowogrodu. Ludzie zostali zmuszeni do opuszczenia rodzinnych miast; musieli przezwyciężyć pełną trudów drogę, w której często tracili bliskich, by znaleźć się w obcych miejscach, bez dokumentów, środków do życia, często nawet bez zmiany bielizny. Zdecydowana większość z nich została całkowicie zniszczona, utracili majątek i zostali pozbawieni zwykłego trybu życia.

Według oficjalnej dokumentacji, w grudniu 1915 było około 62 tys. uchodźców w Niżno Nowogrodzkiej guberni. Prawdopodobnie dane te nie są kompletne.


Przegląd strony

O problemie.   W tej części opisany jest proces przyjazdu, rejestracji i zakwaterowania uchodźców. Omówiona jest też praca przedstawicieli organów władzy państwowej, władz samorządowych i krajowych organizacji charytatywnych, oraz pomoc dla uchodźców na terenie Niżno Nowogrodzkiej guberni.

Baza danych.   Oryginalną i najbardziej znaczącą częścią witryny jest baza danych uchodźców rozmieszczonych na terenie Niżno Nowogrodzkiej guberni.

Baza zawiera dane osobowe osób przesiedlonych, oparte na dokumentach z archiwów państwowych obwodu. Wyszukiwanie konkretnej osoby w bazie danych odbywa się za pomocą jej nazwiska. W wyniku wyszukiwania pojawia się nazwisko, imię, wiek w momencie rejestracji, miejsce urodzenia i informacja o członkach rodziny. Informacje o narodowości, religii, klasie społecznej, miejscu zamieszkania i rodzaju wykonywanej pracy w miejscu zamieszkania, a także źródle informacji można uzyskać bezpośrednio, wysyłając pytanie do administracji strony.

Obecnie są usystematyzowane i przetworzone dane sześciu powiatów guberni, informacje te będą uzupełniane w miarę kontynuowania pracy.

Ewakuowanie.   W tej części serwisu można znaleźć listę przedsiębiorstw przemysłowych i instytucji państwowych, ewakuowanych z terenów działań wojennych w naszej prowincji. Dla części przedsiębiorstw i instytucji dostępne są listy pracowników i robotników, ewakuowanych wraz z nimi.

Nowe środowisko.   Być może okaże się interesujące, jak uzyskać ogólne informacje o Niżnym Nowogrodzie w przededniu Pierwszej Wojny Światowej. Jest to informacja, która pomoże odtworzyć wiadomości o miejscowościach naszej prowincji – mieście Niżny Nowogród, miejscowości Gorodec, mieście Balahna, miejscowości Bogorodskoje oraz innych, gdzie mieszkała najbardziej znacząca liczba uchodźców. Informacja ilustrowana jest starymi zdjęciami, dzięki uprzejmości Archiwum Dokumentacji Audiowizualnej Niżnego Nowogrodu.

Prawdziwe życie (Prośby).   Tutaj można znaleźć kopie archiwalnych dokumentów, prośby i skargi uchodźców, które odzwierciedlają ich prawdziwe życie. Sytuacja osób pozbawionych wszystkiego, znajdujących się na samym «dnie» struktury społecznej odegrała znaczącą rolę w rozwoju etnicznego napięcia, którego echo jest słyszalne po dziś. Niesprawiedliwość i okrucieństwo środków użytych w stosunku do uchodźców; przyczyniły się do rozwoju pro-bolszewickich nastrojów wśród nich.

Reewakuacja.  Większość uchodźców wyjechała z guberni w wyniku reewakuacji trwającej do 1922 roku. Jednak znacząca liczba rodzin pozostała na terenie naszej guberni.

Być może, odwiedzenie naszej strony i zapoznanie się z przedstawioną tu bazą danych, pozwoli Państwu znaleźć nazwisko bliskich.

Schneider A. P. «Pomoc dla uchodźców! Pilna pomoc! Czas nagli!», kartka pocztowa (między rokiem 1914 i 1917)

Schneider A. P. «Pomoc dla uchodźców! Pilna pomoc! Czas nagli!», kartka pocztowa (między rokiem 1914 i 1917)


Nasza strona jest dla tych, którzy interesują się historią: historią swojej ziemi oraz historią Pierwszej Wojny Światowej.

Mamy nadzieję, że strona okaże się przydatna dla tych, którzy próbują znaleźć swoje korzenie, odtworzyć historię swojej rodziny.

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych: potrzebne są nam Wasze wspomnienia, świadectwa, dokumenty, zdjęcia.

Zapraszamy do współpracy wolontariuszy.    Do góry